مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۹۹ در قالب سفر یک روزه، از خوابگاه پردیس و خوابگاههای خودگردان دانشکده علوم پزشکی نیشابور دیدن کرد.

به گزارش وب دا  دکتر حمید رئیسی روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه در سفر یک ‌روزه خود به نیشابور از پیشرفت پروژه خوابگاهی پردیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور بازدید کرد.

در این بازدید ساختمان خوابگاه در حال تکمیل پردیس، مسجد پردیس و وضعیت پیشرفت پروژه ها بررسی شد. پس از آن، مدیر بودجه صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت از خوابگاه دخترانه ثمین و خوابگاه پسرانه توانیر  بازدید به عمل آورد.

مهندس منصور نعیم آبادی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اشاره به اینکه این دانشکده دارای ۸۴۷ نفر دانشجو است، اظهار کرد: از این تعداد ۵۸۵ نفر دانشجوی غیربومی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند و در حال حاضر تعداد ۳۶۹ نفر در خوابگاه اسکان دارند.

وی با اشاره به وجود دو خوابگاه برای اسکان دانشجویان بیان کرد: در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی نیشابور، خوابگاه ملکی ندارد و دو خوابگاه دخترانه ثمین و پسرانه توانیر به صورت خودگران و زیر نظر دانشکده اداره می شود و یکی از مشکلات این دانشکده در حوزه خوابگاهی کمبود فضاهای فیزیکی است اما تلاش کرده‌ایم که به همه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه اسکان دهیم، اما بیش از ۱۰۰ دانشجوی پسر به علت عدم ظرفیت خوابگاه پسران توانیر خانه اجاره نموده اند.

در این بازدید دکتر حمید رئیسی، در خصوص برنامه های توسعه ای در حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، قول مساعد و همکاری داد.

این بازدید با همراهی مهندس منصور نعیم آبادی معاون فرهنگی و دانشجویی، مهدی قلعه نویی مدیر بودجه، افسانه سلیمانی مدیر دانشجویی، محمود صدیقی مدیر امور عمومی، علیرضا عرب مدیر مالی، سمیرا ذوالجلالی مسئول صندوق رفاه دانشجویی انجام شد