تقویم روز
امروز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 ساعت 19:02 ب ظ

کارگاه احیای نوزاد مرحله اول و پرونده نویسی نوزاد

کارگاه احیای نوزاد مرحله اول  و پرونده نویسی نوزاد چک کردن کامل وسایل احیای نوزاد به صورت عملی و تئوری در تاریخ ۲۹ بهمن ماه برای تعدادی از ماماهای زایشگاه توسط خانم زمانی و مروی در این تاریخ برگزار شد. کارگاه احیای نوزاد مرحله دوم و مرور مرحله اول به صورت عملی و تئوری در تاریخ 24 اسفند ....

گزارش برگزاری راندهای علمی توسط خانم مروی در بهمن ماه 1396

گزارش برگزاری راندهای علمی توسط خانم مروی در بهمن ماه 1396 1-  در تاریخ 4/11/96 آموزش کنترل لیبر بر اساس کتاب دوستدار مادر( بازنگری سوم) به خانم لیلا لطفی نیروی طرحی جدید به مدت یک ساعت انجام گردید. 2- در تاریخ 5/11/96 مبحث فشار خون دوران بارداری، پره اکلامپسی و کنترل آن به مدت یک الی ....

انتقال رشته مامایی از دانشکده پرستاری به دانشکده پزشکی

با دستور مستقیم وزیر بهداشت ، رشته مامایی از دانشکده پرستاری به دانشکده پزشکی منتقل می شود. قابل ذکر است در برخی دانشگاهها نظیر دانشکده علوم پزشکی سبزوار ، ریاست دانشکده دستور انتقال را تایید کرده است. ....

گزارش جلسه اول کارگاه احیای نوزاد

گزارش جلسه اول  کارگاه احیای نوزاد  درتاریخ 29/11/96 در اتاق لاله زایشگاه بیمارستان حکیم جلسه اول کارگاه احیا نوزاد به صورت تئوری و عملی توسط خانم ناهید مروی و مریم زمانی اجرا گردید. خانم ها محیطی، لطفی، فتح آبادی، صلواتی، آمارلو، تیموری اصل،  رشیدآبادی، مرزانی و دهنوی حضور داشتند. 1-....

دستور کار جلسه مدیران گروه مامایی

مدیر گروه مامایی در تاریخ هفتم بهمن ماه در جلسه مدیران گروه مامایی در وزارت بهداشت شرکت کرد. دستور کار جلسه، تصمیم گیری در مورد برخی بند های آیین نامه هیات علمی بالینی مامایی و کوریکولوم دروس کارشناسی مامایی بود. ....

پیوند های مفید

www.3dots.ir