مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده از اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام بهورزی خبر داد.

خدیجه احمدی در گفتگو با وب دا اظهار داشت: پیرو برگزاری آزمون استخدام پیمانی  99/07/24 نتایج پذیرفته شدگان اولیه با توجه به دستور العمل اجرایی جذب بهورز و رعایت سهمیه ها  به شرح ذیل اعلام می گردد.

وی در ادامه افزود: در این آزمون 88 نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد 62 نفر دارای مدرک دیپلم (29 نفر مرد و 33 نفر زن) و تعداد 26 نفر دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس (24 نفر زن و 2 نفر مرد) می باشند. پذیرفته شدگان نهایی با توجه به مقطع تحصیلی پس از شرکت و موفقیت در یک دوره آموزش تکمیلی 6 ماهه جهت پذیرفته شدگان دارای مدرک دانشگاهی و دو سال برای دارندگان مدرک دیپلم به خانه های بهداشت مورد نیاز معرفی خواهند شد.

 نتایج نهایی پس از شرکت افراد مذکور در مصاحبه برابر ظرفیت و رعایت سهمیه ها از طریق سایت دانشکده و متعاقبا اعلام خواهد گردید.

برای دریافت لیست پذیرفته شدگان اولیه کلیک نمایید.