معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز طرح واکسیناسیون درب منازل در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی از بیست و یکم شهریور ماه سال جاری خبر داد.

دکتر عصمت تقی آبادی در گفت و گو با وب دا بیان داشت: با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و با نظر به این که سالمندان به علل مختلف از جمله کهولت سن، بیماری، و ناتوانی و ...امکان مراجعه به مراکز واکسیناسیون را ندارند، این طرح برنامه ریزی شده و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اینکه طرح یاد شده در جهت ارتقای پوشش واکسیناسیون در جمعیت هدف می باشد ادامه داد: افرادی که واکسن دریافت می کنند، خطر ابتلا و فوت ناشی از کووید 19 در آنها کمتر می باشد و این افراد حتی در صورت ابتلا به بیماری از نوع شدید آن در امان خواهند بود.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در ادامه  افزود: شواهد و آمار های موجود در کشورنشان داده است که 13 درصد از گروه هدف سالمندان تا کنون واکسن دریافت نکرده اند و 70 درصد از موارد فوت ناشی از کووید 19 مربوط به این گروه سنی می باشد که واکسن خود را تزریق نکرده اند.

دکتر عصمت تقی آبادی در پایان ضمن اظهار امیدواری بر انجام واکسیناسیون 100 درصدی گروه های هدف اعلام شده از همشهریان گرامی درخواست کرد به محض اعلام گروه سنی مربوطه، جهت تزریق واکسن به پایگاه های واکسیناسیون مراجعه نمایند.