معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از پنجمین روز هفته سلامت 1401با عنوان«نقش مردم، مسئولین وسمن ها در تولید پاک ومدیریت پسماندها» خبر داد.

دکتر عصمت تقی آبادی در گفت و گو با وب دا گفت: در بیان اهمیت حفظ محیط زیست و ارتباط مستقیم آن با سلامت مردم جامعه همین بس که، شعار هفته سلامت سال جاری با عنوان «سلامت ما، سلامت سیاره ما» اعلام شده است تا به خوبی یادآور این مهم در خاطر جهانیان باشد.

وی دستیابی به سلامت محیط زیست را مستلزم حمایت مسئولین، مردم و سازمانهای مردم نهاد دانست و خاطرنشان کرد: طبق تحقیقات به عمل آمده بیش از هفتاد درصد اهداف حوزه سلامت با همکاری های برون بخشی محقق می شود و اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست یابیم باید مدیران و مسئولین همه ادارات و سازمانها، مدیران سازمانهای مردم نهاد و از همه مهم تر خود مردم به سواد سلامت دست یابند تا شاهد تغییر رفتار آگاهانه مردم به رفتارهای سلامت محور باشیم.

رئیس مرکز بهداشت نیشابور اهمیت تولید انرژی پاک در مقابل سوخت های فسیلی، مدیریت پسماند و نقش آن در کاهش بیماری ها را نیز از مسایل مهم مرتبط با سلامت دانست و گفت: با مدیریت تولید تا دفع بهداشتی پسماندها توسط سازمان های مسئول مانند شهرداری ها، دهیاری ها و... برابر با اصول بهداشتی مهندسی پسماند می توان، آنها را از محیط زندگی مردم دور و با روش های بهداشتی دفع کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از زحمات کلیه مسئولان و مدیران حوزه پسماند نیشابور گفت: در دنیای امروز از روش های مختلف مانند کمپوست و بیوگاز برای تولید انرژی از پسماندها استفاده می شود و امیدوارم با حمایت و همراهی مسئولین و مدیران شهری و استانی اقدامات خوبی برای رفع مشکل فاضلاب و زباله نیشابور انجام شود.