طی مراسمی از خیرین نیک اندیش فوشنجان بابت اهدای تجهیزات پزشکی و درمانی به مبلغ 350 میلیون ریال به خانه بهداشت روستای فوشنجان قدردانی شد.

به گزارش وب دا: روز دوشنبه 19 مهر 1400 طی مراسمی با حضور مصطفی  افشار نیک رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، دکتر عصمت تقی آبادی معاون بهداشت و مهندس حسین نوروزی نژاد معاون اجرایی از خیرین سلامت روستای فوشنجان تقدیر و قدردانی شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ضمن تشکر از خیرین بیان کرد: روستای فوشنجان ارزش بالقوه و تعامل مثبت و خیرخواهانه در حوزه سلامت دارد.

معاون بهداشت دانشکده نیز با تاکید بر ضرورت ارتقای خدمات حوزه سلامت، تداوم مشارکت خیرین با حوزه سلامت را خواستار شد.

خیرین نیک اندیش فوشنجان با خرید 350 میلیون ریال تجهیزات پزشکی و درمانی به خانه بهداشت روستای فوشنجان کمک کردند.