رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی دکتر سعید سمرقندیان را به سمت مدیر امور بین الملل دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر سمرقندیان

عضو محترم هیئت علمی ومدیرگروه آموزشی علوم پایه

 

به استناد نامه 5075/500/د معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع مبنی بر تعیین ساختار برای حوزه بین الملل در چارت سازمانی دانشگاه ها/ و با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر امور بین الملل در دانشکده منصوب می گردد. امید است با بهره گیری کلیه امکانات و ظرفیت های موجود نسبت به اعتلای جایگاه بین المللی دانشکده موفق و موید باشید.

در این راستا انتظار در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید.:

1ـ تدوین خط مشی دانشکده در برقراری روابط بین الملل

2- شناخت پتانسيل هاي علمي موجود در دانشکده به منظور همکاری فی مابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی

3ـ همکاری‌های علمی بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی

4ـ  تدوین اولویت های دانشکده در امور بین الملل

5ـ  برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در کنگره‌ها

6ـ  برقراری و تقویت روابط مؤثر بین‌ دانشگاه، دانشکده‌ها در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ بین المللی.

7ـ   پی گیری و ساماندهی پردیس های بین الملل دانشگاه

8- ارتقا و بهبود وب سایت های انگلیسی و عربی دانشگاه

9 – اماده سازی دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

10 – تهیه برنامه استراتژیک امور بین الملل دانشکده با توجه به سیاست های وزارت و برنامه استراتژیک دانشکده

11 – همکاری با دانشگاه های منطقه جهت دوره های آموزشی مشترک

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دکتر محسن عظیمی نژاد