سرپرست آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده از عضویت آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده علوم پزشکی نیشابور در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labsnet) خبر داد.

 دکتر امیر رمضانی مقدم در این راستا به وب دا گفت: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labsnet) محیطی ملی در جهت به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی است. در این شبکه دریافت خدمات آزمایشگاهی تسهیل شده و تخفیف های متنوعی به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارائه می­ شود.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده می توانند با مراجعه به آدرس وب سایت شبکه Labsnet (که در ذیل ذکر شده است) در این شبکه عضو شده و از تخفیف های گوناگون در جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده و همچنین سایر آزمایشگاه های سرتاسر کشور بهرمند شوند.

لینک دسترسی به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (Labsnet)https://labsnet.ir/