مدیرگروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور درباره  باورهای غلط و خطرناک موثر بودن مصرف مواد مخدر و الکل در پیشگیری از کرونا گفتگویی با وب دا داشت.

دکتر محمد آذینی در این خصوص بیان کرد: در ابتدای همه گیری بیماری کرونا که اطلاعات کمی در مورد این ویروس ناشناخته وجود داشت علی رغم تلاش همه محققان و دانشمندان و پزشکان در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا، موقعیت برای برخی شایعات مهیا شد.

وی افزود: یکی از شایعاتی که به شدت ذهن مردم را به خود مشغول کرده است عدم ابتلای معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان مشروبات الکلی به بیماری کرونا است که باوری غلط و بسیار خطرناک می باشد. این شایعات که هیچ منبع علمی آن را تأیید نکرده است، آغوش مرگ را برای افراد غافل و کسانی که در دام سودجویان گرفتار می شوند باز می کند.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت گفت: مصرف مواد مخدر به صورت استنشاقی و یا خوراکی به علت آسیب به سیستم تنفسی و دستگاه گوارشی و تأثیر بیشتر ویروس کرونا روی این دو سیستم، افزایش احتمال ابتلا به کووید ۱۹ و افزایش آسیب پذیری و خطر مرگ را برای فرد مصرف کننده به همراه دارد.

مهدیه خالقی پور در ادامه تصریح کرد: مسمومیت با مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مورد دیگری است که این بار با تبلیغات دروغین مبنی بر اثر بازدارندگی آنها در بیماری کرونا، قربانیان ناآگاه را در دام خود گرفتار ساخته و آسیب های جدی به سلامت آنان وارد می نماید.

وی در پایان گفت: این باور که مصرف مواد مخدر و الکل تأثیر مثبت در پیشگیری و درمان بیماری کرونا دارد، تنها یک باور غلط و خطرناک است که از طریق سودجویان و قاچاق چیان حرفه ای با هدف افزایش گرایش مردم به مواد و الکل و سودآوری بیشتر خودشان شایع شده است. بنابراین مردم باید در این زمینه دقت لازم را بعمل آورند و با اعتماد به نظر متخصصان مربوطه، سلامتی را برای خود تضمین نمایند.