درباره نیشابور

 


اقلیم و سرزمین

نیشابور در شمال شرق ایران با وسعت 6754 كيلومتر مربع معادل 8/5درصد مساحت استان خراسان رضوی دارای 4 بخش،7 شهر شامل: 13 دهستان، 582 آبادي داراي سكنه است که از شمال به چناران،قوچان واسفراین ، از شرق به مشهد و طرقبه، از غرب به فیروزه،خوشاب و سبزوار و از جنوب به کاشمر و تربت حیدریه محدود است.

نیشابور در دامنه‌های رشته کوه بینالود در شمال‌شرق ایران جای گرفته و از لحاظ اقلیم،گرم و فراخشک در شرق، سرد و خشک در نواحي مرتفع و گرم و خشک در ساير مناطق است. شهرستان تازه استقلال یافته فیروزه در شرق نیشابور با جمعیت معادل 45 هزارنفر و مساحت کیلومتر مربع در حوزه مأموریت های دانشکده علوم پزشکی نیشابور قرار دارد.

 جمعیت و نیروی انسانی نیشابور

- جمعیت: 451780 نفر معادل 8 درصد جمعیت استان

- توزيع مكاني جمعيت: 56 درصد جمعيت شهري و 44 درصد جمعيت روستايي

- توزيع جنسيتي جمعيت:‌ 51 درصد جمعيت مردان 49 درصد جمعيت زنان

- تراكم جمعيت: 9/66 نفر در هر كيلومتر مربع

- خانوار: 142545 با بعد(ميانگين) 3.2 نفر در هر خانوار

- اشتغال : نرخ اشتغال 88 درصد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید