دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 

NEYSHABUR UNIVERSITY OF MEDICAL SIENCES

 

 

تاریخچه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

این دانشکده از سال 1388 استقلال یافته و زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هم اکنون این دانشکده با بیش از 3500  پرسنل،13 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری و 900 دانشجو، 7 معاونت شامل آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی، بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع، غذاو دارو، چهار دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، مامایی و پرستاری، بهداشت وپزشکی و دو مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و 22 بهمن، مراکز تحقیقات علمی کهورت سالمندان و هم چنین مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر و یک مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر وجنین شمس شرق در راستای اهداف تدوین شده خود همگام با ماموریت های ابلاغی وزارت متبوع  به جمعیت بیش از 520 هزار نفری تحت پوشش ارائه خدمت می نماید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید