مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور به آگاهی مراجعین محترم می رسد

- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخشدسترسی سریع و یا برای ثبت شکایات از طریقسامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و۲۴ ساعت روز، دارا می باشد.

 حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است

 به محض ثبت درخواست کد رهگیری و رمز برای درخواست کننده ایجاد می شود و از طریق کد پیگیری میتوانند نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند

 این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد

 در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در نظرسنجی تارنما وزارت علوم شرکت فرمایید