*مراسم تشییع و خاک سپاری پرستار مهربان و فداکار بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور با حضور مسئولان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور