درباره نیشابور

 


اقلیم و سرزمین

نیشابور در شمال شرق ایران با وسعت 63/57 کیلومتر مربع دارای 4 بخش،7 شهر شامل: 13 دهستان، 582 آبادي داراي سكنه است  و   از لحاظ جغرافیای در 58 درجه و 10دقيقه و 26/26 ثانیه تا 59 درجه و 3 دقيقه و 93/58 ثانیه طول شرقی و 35 درجه و 34 دقيقه و 48/34 ثانیه تا  36 درجه و 56 دقيقه و 69/39 ثانیه عرض شمالی جغرافيايي گسترده شده که از شمال به چناران،قوچان واسفراین ، از شرق به مشهد و طرقبه، از غرب به فیروزه،خوشاب و سبزوار و از جنوب به کاشمر و تربت حیدریه محدود است.

نیشابور در دامنه‌های رشته کوه بینالود در شمال‌شرق ایران جای گرفته و از لحاظ اقلیم،گرم و فراخشک در شرق، سرد و خشک در نواحي مرتفع و گرم و خشک در ساير مناطق است. شهرستان تازه استقلال یافته فیروزه در شرق نیشابور با جمعیت معادل 45 هزارنفر و مساحت  کیلومتر مربع در حوزه مأموریت های دانشکده علوم پزشکی نیشابور قرار دارد.

2. جمعیت و نیروی انسانی نیشابور

- جمعیت: 523701 نفر معادل 8 درصد جمعیت استان

جمیعت شهری(با شهرستان های تحت پوشش): 309.597   نفر شهر نیشابور بدون شهرستانهای تحت پوشش:273.776    

جمعیت روستایی(با شهرستان های تحت پوشش): 214.104   نفر روستاهای نیشابور بدون شهرستانهای تحت پوشش138.385

- توزيع مكاني جمعيت: 59 درصد جمعيت شهري و 41 درصد جمعيت روستايي

- توزيع جنسيتي جمعيت:‌ 51 درصد جمعيت مردان 49 درصد جمعيت زنان

- تراكم جمعيت: 9/66  نفر در هر كيلومتر مربع

- خانوار: 142545 با بعد(ميانگين) 3.2 نفر در هر خانوار

- اشتغال : نرخ اشتغال 88  درصد

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید