تقویم روز
امروز شنبه 9 فروردین ماه 1399 ساعت 12:16 ب ظ

دستوالعمل های کرونایی

نام فایل  نوع مجموعه  تاریخ   ادرس فایل                               فرآیند پیگیری و مراقبت بیماران غربال شده از درگاه    Salamat.gov.ir                                         دستورالعمل            25 اسفند 98        بارگیری فایل     راهنمای بهداشتی در بخش وی....

تراکت و پمفلت های کرونا

نام فایل نوع مجموعه تاریخ انتشار آدرس فایل مرکز پاسخگویی در مورد ویروس کرونا تراکت وپمفلت 21 اسفند98          بارگیری فایل          5 روش برای کاهش انتشار ویروس کرونا                                           تراکت و پمفلت             21 اسفند98              بارگ....

فرآیندهای کاری دبیرخانه

-  برگزاری جلسات مشترک و کلان مناطق هیأت امناء - برگزاری جلسات اختصاصی هیأت امناء دانشگاه - تهیه و تنظیم گزارش شاخص های عملکردی دانشگاه - تهیه و تنظیم گزارش مهم ترین دستاوردها و اقدامات دانشگاه - تصویب گزارش حسابرسی دانشگاه - تعیین حسابرس سالانه دانشگاه - تصویب بودجه سالانه دانشگاه ....

آموزشی نمایندگان کارخانجات در هفته سلامت مردان

  مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس معاونت بهداشت از برگزاری جلسه آموزشی جهت نمایندگان کارخانجات به مناسبت هفته سلامت مردان خبرداد. میترا رضااف با اشاره به همکاری گروه بهداشت حرفه ای در این فرآیند تاکیدکرد: شعا رهفته سلامت مردان در سال جاری با عنوان"محیط کار سالم ،کارکنان سالم" انتخ....

registrationefee

WORKSHOP REGESTRATION FEE :10000000 Rials (Iranian Rials) All workshop participants must pay the registration fee REGISTRATION FEE INCLUDE:-All workshop materialsTea/coffee and lunch-Certificate of Attendance-City tour-     ....

پیوند های مفید