تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399 ساعت 15:51 ب ظ

اطلاعیه آموزش کارکنان بهداشت

اطلاعیه آموزش کارکنان ....

اطلاعیه1 معاونت بهداشتی

اطلاعیه شماره یک ....

تراکت و پمفلت های کرونا

نام فایل نوع مجموعه آدرس فایل مرکز پاسخگویی در مورد ویروس کرونا تراکت وپمفلت          بارگیری فایل          5 روش برای کاهش انتشار ویروس کرونا                                           تراکت و پمفلت                          بارگیری فایل               پیشگیری ا....

دستوالعمل های کرونایی

نام فایل  نوع مجموعه  تاریخ   ادرس فایل                               فرآیند پیگیری و مراقبت بیماران غربال شده از درگاه    Salamat.gov.ir                                         دستورالعمل            25 اسفند 98        بارگیری فایل     راهنمای بهداشتی در بخش وی....

آموزشی نمایندگان کارخانجات در هفته سلامت مردان

  مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس معاونت بهداشت از برگزاری جلسه آموزشی جهت نمایندگان کارخانجات به مناسبت هفته سلامت مردان خبرداد. میترا رضااف با اشاره به همکاری گروه بهداشت حرفه ای در این فرآیند تاکیدکرد: شعا رهفته سلامت مردان در سال جاری با عنوان"محیط کار سالم ،کارکنان سالم" انتخ....

پیوند های مفید