شرح وظایف دفتر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

 • مطالعه و بررسی اسناد مربوط به کنفرانسها و رویدادهای بین المللی و منطقه ای مرتبط با فعالیتهای دانشگاه.
 • برنامه ریزی و انجام اقـدامـات و هماهنگیهای لازم جهت شرکت در گردهمائیهای بین المللی ومنطقه ای.
 • شناسایی دانشگاه ها و موسسات علمـــی و پژوهشی مرتبط و فراهم کردن زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط و مبادلات علمی.
 • تهیه و تدوین برنامه و فعالیت های برون مرزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در عرصه های بین المللی.
 • شناسایی طرحهای تحقیقاتی و علمی بین المللی و معرفی آنها به واحدهای ذی ربط دانشگاه.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تقویت حضور فعال وهمـه جانبــه اعضای هیات علمی دانشگاه در فعالیت های بین المللی.
 • جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور و برنامه ریزی برای مشارکت فعالانه آنان در فعالیت های دانشگاه.
 • انجام اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز جهت ورود اساتید ودانشجویان برون مرزی.
 • شناسایی فرصتهای آموزشی (کوتاه مدت و بلند مدت) در سطح موسسات علمی و تحقیقاتی بین المللی، انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای معرفی مدیران و کارشناسان بخشهای مرتبط دانشگاه جهت استفاده از این فرصتها.
 • هماهنگی با سایر واحدهای سازمان جهت ارائه خدمات به حوزه های مختلف دانشگاه در ارتباط با فعالیتهای بین المللی.
 • بررسی و برنامه ریزی برای عضویت دانشگاه در مجامع و موسسات علمی بین المللی، انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، هماهنگی برای پرداخت بموقع حق عضویتها از سوی بخشهای مرتبط دانشگاه، نظارت بر عضویت دانشگاه و واحدهای تابعه در مجامع مزبور.
 • فراهم نمودن شرایط لازم برای معرفی توانمندیهای دانشگاه در سطح بین المللی و ایجاد ارتباط میان اساتید و دانشجویان این رشته ها با مراکز آموزشی بین المللی.

برنامه های آتی

1. جذب دانشجویان خارجی.

2. عضویت دانشگاه در سازمانهای علمی بین المللی در راستای اهداف بلند مدت.

3. تلاش برای عقد تفاهم نامه ها و اجرایی کردن آنها.

4. برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعۀ بسترهای گردشگری سلامت در سطح شهرستان.

5. همکاری با دانشگاه های منطقه جهت برگزاری دوره های آموزشی مشترک.