تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:41 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

مهندس بنیامین حسینی

فناوری اطلاعات سلامت


اطلاعات محل کار

فرحبخش غربی-ستاد 2
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
شماره تلفن: 05142254170 داخلی: 171
Hoseinib1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: بنیامین حسینی


مرتبه علمی: کارشناسی ارشد


رشته تخصصی:انفورماتیک پزشکی

رزومه

لطفا برای مشاهده رزومه کاری فایل زیر را دانلود نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

سال اخذمدرک

معدل

دانشگاه/ موسسه

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی/ تخصصی

1390

15/86

پیام نور

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

1395

18/9

علوم پزشکی مشهد

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

سوابق آموزشی

لطفا برای مشاهده سوابق اموزشی فایل زیر را دانلود نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

طرح­های تحقیقاتی

سمت

کارفرما

عنوان

ردیف

مجری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرور نظام­مند مطالعات جهت تدوین مجموعه متغیرهای مورد نیاز در طراحی شاخص اندازه­گیری دسترسی به خدمات دیالیز

1

مجری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی شاخصی اختصاصی جهت اندازه گیری دسترسی به خدمات دیالیز مبتنی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

2

همکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی و ارزیابی مدلی مبتنی بر شبکه معنایی جهت ارائه آنلاین اطلاعات خدمات پزشکی مورد نیاز بیماران نارسایی مزمن کلیه

3

همکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرور نظام­مند مطالعات جهت بررسی دقت و صحت تست تشخیصی لنفوسینتی­گرافی در تشخیص لنف­ادم

4

همکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی و اجرای”رجیستری منطقه ای کانسرهای فامیلیال کولون

5

همکار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

بررسی بروز انواع سرطان در نیشابور

6

مجری دوم و مدیر اجرایی

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

پیاده سازی و اجرای کانسر رجیستری مبتنی بر بیمارستان در نیشابور

7

 

مقالاتچاپشدهدرمجلات

سال چاپ

نامنشریه

نمایه

عنوان

ردیف

1395

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

ISI

Diabetic Personal Health Record: A Systematic Review Article

1

1396

GEOSPATIAL HEALTH

ISI

Haemodialysis services in the northeastern region of Iran

2

1396

GEOSPATIAL HEALTH

ISI

Revealed access to haemodialysis facilities in northeastern Iran: Factors that matter in rural and urban areas

3

1396

Archives of Iranian Medicine

ISI

Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from Mashhad

4

1396

Electronic Physician

PubMed

Predictive Model for Survival in Patients with Gastric Cancer

5

1396

SAGE Open Medicine

PubMed

Association between smoking and non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis

6

1396

Journal of Dermatology and Cosmetic

DOAJ, SID

Retrospective study on Non melanoma skin cancer in Cancer Institute, Imam Khomeini Medical Center, Tehran, Iran

7

 

مقالاتپذیرششدهو منتظر چاپ درمجلات

سال چاپ

نامنشریه

نمایه

عنوان

ردیف

1396

GEOSPATIAL HEALTH

ISI

Access to dialysis services: A systematic mapping review based on geographic information systems

1

 

مقالاتسابمیتشدهدرمجلات

سال چاپ

نامنشریه

نمایه

عنوان

ردیف

1396

Archives of Iranian Medicine

ISI

Characteristics of Lynch Syndrome Colorectal Carcinoma in Early-onset Cases as Compared with Late-onset Cases in Iran

1

1396

Electronic physician

PubMed

Association between carotid Intima-Media Thickness and Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

2

 

مقالاتارائهشدهدرهمایش

ارائه دهنده

محل کنگره

سالکنگره

نامکنگره

نوع ارائه

عنوان

ردیف

خیر

مشهد

1395

Second international Nastaran Cancer Symposium

پوستر

A Retrospective Study On The Demographic Characteristics Of Non-Melanoma Skin Cancer In Iran

1

بلی

مشهد

1395

First International Congress of Diseases and Health Outcomes Registry

پوستر

Familial Colorectal Registry in Northeast of Iran

2

خیر

مشهد

1395

First International Congress of Diseases and Health Outcomes Registry

سخنرانی

Gastric, Esophageal, and Colon Cancers BioBank in Northeast of Iran

3

بلی

مشهد

1395

First International Congress of Diseases and Health Outcomes Registry

سخنرانی

Towards developing an integrated index of access to dialysis facilities: A systematic review

4

 

افتخارات پژوهشی دیگر: کسب رتبه برتر مسابقات ماراتن نگارش مقالات مروری نظام­مند و متاآنالیز در سطح شرق کشور برگزار شده در علوم پزشکی مشهد در شهریور 1396

سوابق اجرایی

مسئولیت­های اجرایی:

  • عضو کادر اجرایی برگزار کننده اولین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت و اولین همایش ملی انفورماتیک پزشکی در مشهد 1395
  • دبیر اجرایی کارگروه تخصصی "توسعه و نظارت بر نظام ثبت بیماریها (رجیستری)" در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1396
  • مدیر مرکز آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1396

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید