تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:31 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر اعظم رضایی فریمانی

بالینی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
051-42254171
rezaia1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: دکتر اعظم رضایی فریمانی


فرزند: محمدرضا


تاریخ تولد:1358/06/10


 شماره شناسنامه:916


 محل تولد و سکونت: مشهد

رزومه

برای دریافت رزومه لطفا روی لینک زیر فایل رزومه کاری کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای دریافت سوابق و رزومه لطفا روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای دریافت سوابق و رزومه لطفا روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دریافت سوابق و رزومه لطفا روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای دریافت سوابق و رزومه لطفا روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای دریافت سوابق و رزومه لطفا روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید