تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 03:07 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر صفورا جوان سامردی

بهداشت محیط


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
javans1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم دکتر صفورا جوان سامردی


دکترای محیط زیست


 

رزومه

برای مشاهده رزومه لطفا فایل رزومه کاری را کلیلک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده رزومه لطفادر قسمت رزومه فایل رزومه کاری را کلیلک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

1- تدریس در دانشگاه پیام نور زابل ( 1387-1388)


2- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل ( 1390-1395)


3- عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ازتاریخ 07/02/1395 تا کنون


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده رزومه لطفادر قسمت رزومه فایل رزومه کاری را کلیلک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

1- معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل ،(1393-1394)

2- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل (1392-1394)

3- مسئول برگزاری امتحانات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل (1391-1394)

4- نمایتده دانشکده بهداشت در زیر گروه بهداشت محیط در معاونت بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی زابل (1392-1394)

5- استاد مشاور دانشجویان رشته بهداشت محیط در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علو م پزشکی زابل(1391-1394)

6- استاد راهنما دانشجویان رشته بهداشت محیط در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علو م پزشکی زابل (1391-1394)


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده رزومه لطفادر قسمت رزومه فایل دریافت رزومه را کلیلک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید