تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 21:11 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

سید مصطفی عربی

علوم تغذیه


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، دانشکده بهداشت ، گروه تغذیه و صنایع غذایی
Mostafa.Arabi.NU@gmail.com

بیوگرافی

رزومه


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید