تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:34 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

مهرداد روحانی نسب

تکنولوژی جراحی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
انتهای بلوار مقاومت . پردیس علوم پزشکی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:مهرداد روحانی نسب


دانشگاه محل تحصیل:علوم پزشکی شیراز


رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد اتاق عمل


آدرس ایمیل:rohanim1@nums.ac.ir

رزومه


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید