تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:14 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر امیر رمضانی مقدم


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
09155578739
ramezania@nums.ac.ir

بیوگرافی

لطفا برای مشاهده بیوگرافی بر روی لینک زیر کلیک کنید

رزومه

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

لطفا برای مشاهده سوسوابقابق تحصیلی بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

لطفا برای مشاهده سوابق آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

لطفا برای مشاهده سوابق پژوهشی بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

لطفا برای مشاهده سوابق اجرایی بر روی لینک زیر کلیک کنید

سوابق فرهنگی

لطفا برای مشاهده سوابق فرهنگی بر روی لینک زیر کلیک کنید

برنامه هفتگی

پیوند های مفید