تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 02:47 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر مهدی جلالی

بهداشت حرفه ای


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
05142632471-6
jalalim1@nums.ac.ir

بیوگرافی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک نمایید 

رزومه

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک نمایید 


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده فایل سوابق تحصیلی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای مشاهده فایل سوابق آموزشی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده فایل سوابق پژوهشی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای مشاهده فایل سوابق اجرایی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده فایل سوابق فرهنگی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

برای مشاهده برنامه هفتگی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید