تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 02:55 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر نسیم پورعلیزاده

بالینی


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی حکیم
نیشابور
05143306210
nasimpouralizadeh@yahoo.com

بیوگرافی

برای مشاهده رزومه کاری بر روی لینک رزومه کلیک نمایید 

رزومه

برای مشاهده رزومه کاری بر روی لینک رزومه کلیک نمایید 


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده سوابق تحصیلی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای مشاهده سوابق آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده سوابق پژوهشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای مشاهده سوابق جرایی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده سوابق فرهنگی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

برای مشاهده برنامه هفتگی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید 


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید