تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:23 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر مهسان رمضانی

بالینی


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
43306210
drmramezani@yahoo.com

بیوگرافی

برای مشاهده رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک نمایید

رزومه

برای مشاهده رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده سوابق تحصیلی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای مشاهده سوابق آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده سوابق پژوهشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای مشاهده سوابق اجرایی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده سوابق فرهنگی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید