تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:21 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر حمید عباسی

دکترای آموزش ارتقاء سلامت


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
051-42632471-6
abasih1@nums.ac.ir

بیوگرافی

برای دیدن فایل رزومه کاری بر روی رزومه کاری کلیک نمایید

رزومه

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده فایل سوابق تحصیلی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای مشاهده فایل سوابق آموزشی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده فایل سوابق پژوهشی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای مشاهده فایل سوابق اجرایی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده فایل سوابق فرهنگی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید