تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:36 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

فاطمه خراشادیزاده

اپیدمیولوژی و آمار


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
43306200
fkhorashadi89@yahoo.com

بیوگرافی

برای دیدن رزومه بر روی لینک رزومه کلیک نمایید

رزومه

برای دیدن رزومه بر روی فایل  رزومه کاری کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای دیدن سوابق تحصیلی  بر روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای دیدن سوابق آموزشی بر روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن سوابق پژوهشی  بر روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای دیدن سوابق اجرایی  بر روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای دیدن سوابق فرهنگی  بر روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

برای دیدن برنامه هفتگی روی فایل زیر کلیک نمایید


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید