تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 04:24 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر نیره امینی ثانی

اپیدمیولوژی و آمار


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
مرکز مطالعات کوهورت سالمندی
نیشابور
051-42255034-35
aminin1@nums.ac.ir

بیوگرافی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید

رزومه

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

لطفا برای مشاهده رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید