تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:47 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

زهرا زارع

مامایی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
zarez1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:زهرا زارع


کارشناس ارشد : آموزش مامایی

رزومه

فایل رزومه کاری در لینک زیر موجود است.


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

فایل سوابق تحصیلی در لینک زیر موجود است.


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

فایل سوابق آموزشی در لینک زیر موجود است.


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

فایل سوابق پژوهشی در لینک زیر موجود است.


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

فایل سوابق اجرایی در لینک زیر موجود است.


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید