تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 03:01 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

مهناز ابویسانی

پرستاری


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
abavim1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:مهناز ابویسانی


 

رزومه

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای مشاهده فایل رزومه کاری بر روی لینک رزومه کاری کلیک کنید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید