تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:58 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

عاطفه دهنوعلیان

پرستاری


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
09156453622
dehnoaliana1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:عاطفه دهنو علیان


 

رزومه

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک فایل رزومه کاری کیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی پرستاری/ خراسان رضوی/علوم پزشکی نیشابور/1389

کارشنارسی ارشد/خراسان رضوی/علوم پزشکی گناباد/1392
 

فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک فایل رزومه کاری کیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک فایل رزومه کاری کیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک فایل رزومه کاری کیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک فایل رزومه کاری کیک کنید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

برای دیدن برنامه هفتگی  بر روی لینک زیر  کلیک کنید.


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید