تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 20:20 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

سمیه رحیمی مقدم

بهداشت حرفه ای


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:سمیه رحیمی مقدم


دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

رزومه

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای دیدن رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید