تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 04:03 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

محمدرضا آریائی فر

پرستاری


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
aryaeefarm1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و مام خانوادگی:محمدرضا آریائی فر


فرزند: علی اصغر


صادره از: مشهد


متولد 15: خرداد 1366

رزومه

برای دیدن فایل رزومه کاری بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

دانش اموخته کارشناسی پرستاری سال 1385 -1389

دانش اموخته مراقبت های ویژه پرستاری 1390-1393

عنوان پایانه نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر محلول چای سیز بروی گلودرد، سرفه و خشونت صدای بعد عمل جراحی قلب باز (بیمارستان فاطمه زهرای ساری)

استاد راهنما: دکتر هدایت جعفری (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

استاد مشاور: دکتر آریا سلیمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

سوابق آموزشی

مربی کارآموزی اورژانس رشته هوشبری نیمسال دوم 1395 به ارزش 11 واحد


مربی کارآموزی ccu رشته هوشبری نیمسال دوم 1395 به ارزش 9 واحد


مربی کارآموزی اصول و فنون رشته پرستاری نیمسال دوم 1395 به ارزش 6 واحد


مربی کارآموزی ccu رشته پرستاری نیمسال دوم 1395 به ارزش 2 واحد


مربی کارآموزی icu  رشته پرستاری نیمسال دوم 1395 به ارزش 6 واحد


مربی کارآموزی بخش سوختگی رشته پرستاری ترم تابستانه به ارزش 1 واحد


مربی کارآموزی بخش مصمومین رشته پرستاری ترم تابستانه به ارزش 1 واحد


مربی کارآموزی اورژانس رشته اتاق عمل نیمسال اول 1396 به ارزش 14 واحد


مربی کارآموزی اصول و فنون رشته اتاق عمل نیمسال اول 1396 به ارزش 2 واحد


تدریس درس اصول کمک های اولیه رشته هوشبری، نیمسال اول 1396 به ارزش 2 واحد


تدریس درس بهداشت در اتاق عمل رشته اتاق عمل نیمسال دوم 1396 به ارزش 2 واحد


تدریس درس بیماری های داخلی (قلب) رشته اتاق عمل، نیمسال دوم 1396 به ارزش 1 واحد


تدریس درس اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق ریکاوری رشته اتاق عمل نیمسال دوم 1396 به ارزش 1 واحد


تدریس درس بیماریهای بزرگسالان رشته پرستاری نیمسال دوم 1396 به ارزش 1 واحد


مربی کارآموزی اورژانس رشته هوشبری نیمسال دوم 1396 به ارزش 10 واحد


مربی کارآموزی icu  رشته اتاق عمل نیمسال دوم 1396 به ارزش 1 واحد


مربی کارآموزی ccu رشته اتاق عمل نیمسال دوم 1396 به ارزش 1 واحد


 

سوابق پژوهشی

برای دیدین رزومه پژوهشی بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از بهمن 1395 تا اکنون

استاد مشاور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مهر 1396 تا اکنون

عضو بسیج اساتید دانشکده علوم پزشکی نیشابور

داور کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سوابق فرهنگی

بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید