تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 04:13 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

مریم ابراهیمی

فناوری اطلاعات سلامت


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142632470-6
ebrahimim1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: مریم ابراهیمی


رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات سلامت

رزومه

فایل رزومه کاری در لینک زیر موجود است


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی:

مقطع

محل تحصیل

معدل

سال تحصیلی

کاردانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

بهمن 1385-87

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18/35

                       88-90

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19/16

90-92

سوابق آموزشی

1-روش تحقیق در اتاق عمل


2-روش تحقیق در پرستاری


3-فناوری اطلاعات در پرستاری


4-فناوری اطلاعات در اتاق عمل


5-اصطلاحات در پزشکی


6-فناوری اطلاعات سلامت (1)


7-فناوری اطلاعات


8-آشنایی با سیستم


9-اصول مدیریت

سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

سمت

1

بررسی وضعیت بهره گیری از میان افزارها جهت یکپارچگی سیستم های اطلاعات بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-1391

همکار اصلی

2

بررسی ارتباط بین سبك زندگی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشكده پیراپزشكی و بهداشت فردوس، سال 1395 (خاتمه یافته)

استاد مشاور

3

ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و امید به زندگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، سال 1395 (در مرحله تدوین گزارش نهایی)

استاد مشاور

4

بررسی مقایسه ای تاثیر آوای قرآن و تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران در انتظار عمل جراحی بستری در بیمارستان شهید چمران فردوس، سال 1395 (در مرحله تدوین گزارش نهایی )

استاد مشاور

5

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی خانواده با نگرش نسبت به عمل جراحی بازسازی پستان در بیماران ماستكتومی شده مراجعه كننده به بیمارستان امید شهر مشهد در سال 96-1395، (در مرحله تدوین گزارش نهایی)

استاد مشاور

6

بررسی و تحلیل داده های سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) بیمارستان شهید چمران فردوس طی سالهای 95-1380،(در مرحله تدوین گزارش نهایی)

استاد راهنما

7

ارتباط هوش هیجانی و حساسیت اخلاقی درک شده در دانشجویان پرستاری دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس در سال 1395، (گزارش نهایی تحت داوری)

استاد مشاور

8

تحلیلیازعواملمختلفدراستفادهازآرموك در سال 1395 (گزارش نهایی تحت داوری)

همکار طرح

9

بررسیانگیزه، دلایلودانشفراگیراندراستفادهازموک در سال 1395 (گزارش نهایی تحت داوری)

همکار طرح

10

بررسی ارتباط بین میزان و مهارت استفاده از اینترنت و خدمات کامپیوتری و تعیین عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی وبهداشت فردوس درسال تحصیلی 97-1396 (تصویب شده در مرحله اجرا)

مجری دوم

11

بررسی رضایتمندی از دوره های آموزش الکترونیکی و نقش آن در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1396  (در مرحله تدوین گزارش نهایی)

همکار طرح

12

بررسی ارتباط کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1396 (در مرحله داوری نهایی برای تصویب)

استاد راهنما

سوابق اجرایی

1- 2سال همکاری در نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-مسول EDO پیراپزشکی و بهداشت فردوس

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

فایل برنامه هفتگی در لینک زیر موجود است


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید