تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 04:20 ق ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

حمیدرضا تدین

فناوری اطلاعات سلامت


اطلاعات محل کار

نیشابور-دانشکده علوم پزشکی
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
05142254171-6
tadayonh1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا تدین


کد ملی: ٢٥٣٩٧٤٥٥٣٩


آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


نام رشته: مدارک پزشکی

رزومه

برای دیدن فایل رزومه کاری بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

- کارشناسی ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت سندرم حاد کرونری در کشورهای منتخب و ارائه راهکارهای مناسب برای ایران.

سوابق آموزشی

برای دیدن فایل رزومه آموزشی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن فایل رزومه پژوهشی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

ج - سوابق اجرایی و تجارب حرفه ای:

- عضو هیات علمی پیمانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بهمن ماه 1396 تا کنون.

- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از مهرماه ١٣٩٢ تا بهمن ماه 1395.

- مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از آبان ماه ١٣٩٢ تا بهمن ماه 1395.

- استاد مشاور سه گروه از دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. (ورودی٩٢ تا 94)

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از 1394 تا 1395.

- عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از آبان ماه ١٣٩٢ بهمن ماه 1395.

- مسئول امور کارگاه ها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از آبان ماه ١٣٩٢ تا آبان ماه ١٣٩٤.

- ویراستار علمی فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ١٣٩٣. (سه شماره)

- همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان طراح سوالات ششمین و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان در حیطه مدیریت در نظام سلامت در مرحله دانشگاهی.

- عضو تیم طراحی و تدوین برنامه استراتژیک دوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سال ١٣٨٨.

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید