تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:15 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

مریم زمانی

مامایی


اطلاعات محل کار

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
zamanim1@nums.ac.ir

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی:  مریم زمانی                    تاریخ تولد: 1366/12/1

رزومه

برای مشاهده  رزومه لطفا بر روی لینک فایل رزومه کاری در قسمت رزومه کلیک نمایید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاریخ فارغ التحصیلی 2/5/1390
کارشناس ارشد مشاوره در مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه 5 کشوری و معدل 02/18 تاریخ فارغ التحصیلی3/5/1396

سوابق آموزشی

ارائه ژورنال کلاب به مدت 2 ساعت
همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور به عنوان مربی حق التدریس
همکاری با دانشکده علوم پزشکی نیشابور به عنوان مربی حق التدریس

سوابق پژوهشی

Effect of sexual counseling on stress, anxiety and depression in woman duing postpartum period /Evidance Based Care Journal/  Scopuse/ Published
The relationship between the frequency of breastfeeding and woman's sexual distress in the postpartum period /Journal of Midwifery & Reproductive Health/ Accepte

The effect of sexual health counselling on women's sexual satisfaction in postpartum period: A randomized clinical trial/ International Journal of Reproductive BioMedicine/ISI/In review

Research project/Comparison of quality of sexual life after delivery of cesarean section and vaginal in couples/ In progress

سوابق اجرایی

ترجمه کتاب با عنوان Cognitive behavioral therapy for perinatal distress در دست انجام

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید