تقویم روز
امروز جمعه 8 مرداد ماه 1400 ساعت 22:26 ب ظ

 

احکام

 حکم شماره 1

در صورتى كه آزمایش خاص پزشكى براى پیشرفت علم هیچگونه ضررى براى بیمار نداشته باشد، آیا پزشك بدون اطلاع به بیمار و بدون كسب اجازه او مى‌‌تواند چنین اقدامى نماید؟
جایز نیست .

  حکم شماره 2

آیا جهت امر آموزش بالینى دانشجویان و انترنها و رزیدنتها مجاز هستیم شرح حال مریض و بعضاً اسرار وى را در جمع پزشكان مطرح كنیم یا خیر؟
اگر این امر به مصلحت بیمار بوده و یا براى آموزش دانشجویان مفید باشد مانعى ندارد .

 

حکم شماره 3

دانستن مسائل شرعى براى پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان، پرستاران و به طور كلى پیراپزشكان، در حین آموزش و كار تا چه حدّى لازم است؟
اگر نیاموختن احكام به ترك واجب یا ارتكاب حرام بینجامد، گناهكار است.

  حکم شماره 4

مباحث من راجع به تحقیقاتى است که در محافل علمى غرب راجع به تسکین درد از طریق معالجه با موسیقى، معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طریق الکتریسیته مطرح است و مباحث آنان در این زمینه نتیجه هم داده است، آیا شرعاً مبادرت به این تحقیقات جایز است؟ پاسخ: تحقیق راجع به امور مذکور و آزمایش مقدار تأثیر آن‌ها در درمان بیمارى‌ها شرعاً اشکال ندارد به شرطى که مستلزم ارتکاب اعمالى که شرعاً حرام هستند نباشد.

  حکم شماره 5

گاهى در هنگام آموزش با مسأله معاینه غیرمحارم مواجه مى‏شویم و نمى‏دانیم این کار براى آینده ضرورت دارد یا خیر؟ ولى به‌هرحال جزئى از روش درسى دانشگاه‌ها و وظیفه دانشجویى رشته پزشکى و یا حتّى تکلیفى از طرف استاد است با توجه به این مطالب ، آیا انجام معاینات مزبور براى ما جایز است؟ پاسخ: مجّرد این‌که معاینه پزشکى، از برنامه‏هاى آموزشى و یا از تکالیف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعى براى ارتکاب امر خلاف شرع محسوب نمى‏شود بلکه ملاک دراین زمینه فقط نیاز آموزشى براى نجات جان انسان و یا اقتضاى ضرورت مى‏باشد

  حکم شماره 6

آیا نگاه‌کردن به عکس مردان و زنان غیرمسلمان که در کتاب‌هاى اختصاصى رشته درسى ما به‌صورت نیمه عریان وجود دارد جایز است؟ پاسخ: اگر به قصد ریبه نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد

  حکم شماره 7

در بخش‌های بیمارستانی معمولا هر دانشجوی پزشکی مسئولیت چند بیمار را عهده‌دار است، آیا دانشجویان می توانند نسبت به معاینه‌ی بالینی سایر بیماران غیر هم‌جنس که حکم آموزش دارد و نه تشخیص مبادرت نمایند؟

اگر رفع نیاز پزشکی کشور متوقف بر آن باشد یا ضرورت دیگر لازم‌المراعاتی اقتضا کند مانع ندارد و گرنه نظر به نامحرم جایز نیست.

 

  حکم شماره8

در صورتی که فتوای مراجع با عملکرد و گفتار بعضی از رؤسای بیمارستان‌های آموزشی یا آزمایشگاه‌ها مطابق نباشد، تکلیف دانشجویانی که موظف به اجرای دستور اساتید و پزشکان در امر معاینه‌اند، چیست؟ آیا باید از اساتید تبعیت کنند یا خیر؟ 

در این زمینه دانشجویان باید به مسئولین مافوق مراجعه کنند تا آن‌ها هماهنگی‌‌‌های لازم را انجام دهند و در صورت عدم هماهنگی موارد آن مختلف است و در هر جا که ضرورت باشد باید بر اساس آن عمل نمود.

 آیا تماس با خون مُرده ی زیر ناخن یا زیر پوست پاک است؟

اگر در باطن است و ظاهر نشده و ملاقی آن بعد از خارج شدن خون ندارد ملاقی نجس نیست و اگر ظاهر است و خون است نجس است و ملاقی آن با رطوبت مسریه نجس می شود.

 

گاهی موقع خون گیری از بیمار، خون با دست گیرنده ی خون تماس پیدا می کند. آیا با پنبه ی الکلی می توان محل را تطهیر کرد یا مطابق آنچه که در احکام آمده است باید طهارت شود؟

تطهیر متنجّسات از قبیل مذکور در سؤال باید با آب باشد.

گاهی لازم است بافت های مرده مجاور عضو زنده و سالم برای مراقبت از موضع عمل و جلوگیری از عفونت بریده و حذف شود. تماس با بافت های مذکور چه حکمی دارد؟

اگر صدق می کند که جزء بدن است یعنی درد و سوزش دارد و بریده می شود بنابر احتیاط واجب نجس است؛ ولی مسّ آن غسل ندارد.

تماس دست با الکل طبی چه حکمی دارد؟

بدون علم به نجاست محکوم به طهارت است

پیوند های مفید