برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل
تقویم روز
امروز شنبه 13 آذر ماه 1400 ساعت 08:05 ق ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل

جلسه بررسی دستورالعمل های مربوط به کویید 19 در بخش ها و اتاق عمل توسط گروه اتاق عمل از ساعت 8 تا 12 در پردیس دانشکده برگزار گردید.

 در این جلسه ابتدا اعضای هیئت علمی به بررسی  آخرین دستورالعمل ها و مقالات معتبرکویید 19 پرداختند و سپس مشکلات موجود در بیمارستان های نیشابور را بررسی کرده و راهکارهایی در زمینه ضد عفونی اتاقها، کنترل بیماران کرونایی و نحوه دسترسی به تجهیزات توسط پرسنل ارائه گردید.

همچمین محتوی مورد نیاز جهت آموزش به پرسنل و بیماران توسط اعضای هیئت علمی مشخص گردید.

پیوند های مفید