فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی
تقویم روز
امروز شنبه 13 آذر ماه 1400 ساعت 07:50 ق ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

فراخوان جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی

 

سومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی همزمان با بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و چهاردهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1400 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

دانشجویان عزیز از 20 آبان لغایت 30 آذر ایده های نوآورانه خود رادر سایت ichpe.org   بخش سامانه جشنواره دانشجویی بارگذاری نمایند.

حیطه های شش گانه جشنواره به شرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی درسی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی

مشاوره و حمایت دانشجویی

یادگیری الکترونیکی

مدیریت و رهبری آموزشی

پیوند های مفید