ارزیابی صلاحیت بالینی

ارزیابی صلاحیت بالینی

ارزیابی صلاحیت بالینی

ارزیابی صلاحیت بالینی

ارزیابی صلاحیت بالینی
تقویم روز
امروز سه شنبه 5 مرداد ماه 1400 ساعت 06:59 ق ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان در عرصه پرستاری

ارزیابی صلاحیت بالینی

                                                            فرایند پرستاری جهت ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان در عرصه پرستاری

پیوند های مفید