برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی
تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:46 ب ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

برگزاری کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی

معاون درمان دانشکده از برگزاری اولین جلسه ارتقا اورژانس بیمارستانی در سال 1399 خبر داد.

دکتر مشارموحد در گفتگو با وبدا گفت: در این جلسه به بررسی شاخص های اورژانس بیمارستانی در سال 1398 پرداخته شد و درباره نحوه جمع آوری صحیح و دقیق آمار و اطلاعات و ثبت در سامانه آمار و اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر شد.

معاون درمان دانشکده همچنین خاطر نشان کرد: در این جلسه بررسی برنامه عملیاتی اورژانس بیمارستانی صورت گرفت و لزوم ارائه خدمت ایمن، با هدف بهبود کیفیت خدمات بیماران و کاهش زمان انتظار ویزیت بیماران در اورژانس بیمارستانی تاکید شد.

این مقام مسئول ضمن بیان این موضوع که بخش اورژانس نخستین نقطه تماس بیماران با سیستم ارائه خدمات درمانی می باشد از مهم ترین بخش های درمانی بیمارستان بوده که به دلیل لزوم انجام مراقبت سریع ، با کیفیت وموثر و فرایند های متعدد و پیچیده در آن، جایگاهی مهم وحساس در نظام بهداشتی ودرمانی دارد.

پیوند های مفید