مرگ هایی که زندگی می بخشند

مرگ هایی که زندگی می بخشند

مرگ هایی که زندگی می بخشند

مرگ هایی که زندگی می بخشند

مرگ هایی که زندگی می بخشند
تقویم روز
امروز یکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 19:57 ب ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

مرگ هایی که زندگی می بخشند

سی و یکم اردیبهشت ماه "روز ملی اهداء عضو" یادآور لحظه ی زیباییست که چندین انسان با اعضای پیکر یک انسان دیگر، با گرفتن جانی دوباره زندگی خود را از سرمی گیرند. معاون درمان دانشکده علوم پزشکی در گفتگو با وبدا گفت:درحالی که روزانه 7 تا 10 بیمار ایرانی در لیست انتظار پیوند، چشم امید و انتظار به اهدای عضو دارند و جان خود را به علت نرسیدن عضو جهت پیوند از دســت می دهند، راهی جز سخت کوشی، مسئولیت پذیری و تلاش بیشتر برای فعالیت در یکی از مشکلترین وظایف بشری یعنی نجات جان انسانها که یکی از پیچیده ترین این تلاشها پیوند اعضا میباشد، باقی نمی ماند. دکتر مشار موحد گفت: از ابتدای ســال گذشته تاکنون 10خانواده نیــک اندیش نیشــابوری با اهدای اعضای بدن عزیزان خــود به نیازمندان اهدای عضو زندگی دوباره بخشیدند. متقاضیان اهدای عضو می توانند با مراجعه به سامانه ehda.sbmu.ac.ir جهت دریافت کارت عضویت ثبت نام نمایند.

دکتر قاسم مشار موحد

معاون درمان

پیوند های مفید