تقویم روز
امروز سه شنبه 16 آذر ماه 1400 ساعت 18:57 ب ظ

 

قوانین و مقررات

پیوست ها :
Download this file ( ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت.pdf)دانلود[قانون ارتقا بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت]72 kB
Download this file ( تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.pdf)دانلود[ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]332 kB
Download this file ( نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د.pdf)دانلود[آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیئت علمی]1254 kB
Download this file ( نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها.pdf)دانلود[ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها]11205 kB
Download this file ( نظام ارتقاء سلامت اداری.pdf)دانلود[نظام ارتقا سلامت اداری]931 kB
Download this file ( وظایف وضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد.pdf)دانلود[وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد]968 kB
Download this file ( پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.pdf)دانلود[پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی]78 kB

پیوند های مفید