تقویم روز
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 ساعت 02:46 ق ظ

هرخانه یک پایگاه سلامت

بسمه تعالی 

در اجرای برنامه هر خانه، یک پایگاه سلامت در هر خانواده یک نفر به عنوان سفیر سلامت خانواده آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده و جامعه توانمند می گردد.

برنامه آموزشی توانمندسازی سفیران سلامت خانواده مهر99

  عنوان رسانه آموزشی  دریافت رسانه     
احیای قلبی فقط بادست پاورپوینت(جزوه آموزشی مجازی)
سالمندی سالم پاورپوینت(جزوه آموزشی مجازی)
 تغذیه سالم در سالمندی پمفلت(صفحه نکات آموزشی)
 بهداشت چشم گوش دهان ودندان در سالمندی پمفلت(صفحه نکات آموزشی)
 بهداشت خواب و رانندگی درسالمندی  پمفلت(صفحه نکات آموزشی)
 فعالیت بدنی در سالمندی پمفلت(صفحه نکات آموزشی)
 تروما(حادثه فیزیکی)  پاورپوینت(جزوه آموزشی مجازی)
 تروما(حادثه فیزیکی)  پمفلت(صفحه نکات آموزشی)
 فعالیت بدنی   پاورپوینت(جزوه آموزشی مجازی)
 فعالیت بدنی پمفلت(صفحه نکات آموزشی)


برنامه آموزشی توانمندسازی سفیران سلامت خانواده شهریور99

           عنوان رسانه آموزشی     دریافت رسانه    
 کاهش مصرف قند، نمک، روغن و چربی      پاورپوینت
 کاهش مصرف قند، نمک، روغن و چربی       پمفلت
        سلامت دهان ودندان    پاورپوینت 
        سلامت دهان و دندان      پمفلت
        خودمراقبتی درافسردگی     پاورپوینت
        خودمراقبتی در افسردگی        پمفلت 
آمادگی خانواده در مقابل بلایا     پاورپوینت
 آمادگی خانواده در مقابل بلایا       پمفلت   

  

 

                                                                                                    مجموعه راهنماهای خودمراقبتی برای سفیران سلامت خانواده 

   تروما مشاهده      آمادگی خانواده در مقابل بلایا        مشاهده         
 دردقفسه سینه مشاهده 
  مراقبت ازپای دیابتی  مشاهده
  آموزش حرکت در افراددارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی مشاهده  پیشگیری از مشکلات اسکلتی-عضلانی  مشاهده 
احیای قلبی فقط بادست مشاهده  خودمراقبتی درافسردگی
 مشاهده 
مسمومیت با مونوکسیدکربن مشاهده
دوری از سیگار و قلیان مشاهده 
 اسهال و استفراغ (کم آبی بدن و تنظیم آب و الکترولیت ها) مشاهده   پیشگیری از سقوط سالمندی  مشاهده 
کنترل خونریزی خارجی مشاهده   سالمندی سالم مشاهده 
 سردردناگهانی مشاهده 
سلامت دهان و دندان مشاهده
سوختگی  مشاهده   روش نشستن صحیح  مشاهده 
 کمک خواهی ازاورژانس 115  مشاهده
 فعالیت بدنی  مشاهده 
    کاهش مصرف قند، نمک،روغن وچربی  مشاهده

 

 

 

 

 

پیوند های مفید