تقویم روز
امروز پنج شنبه 2 آبان ماه 1398 ساعت 05:58 ق ظ
سمینار مجازی دانش پژوهی آموزشی
کارگاه "توجیهی آیین نامه و شیوه نامه ارتقای اعضای هیات علمی ویژه استادیاران
کارگاه " آشنایی با طراحی و نگارش فرایندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری
برگزاری کارگاه" روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی یک(مفاهیم پایه-انتخاب ابزار-بلوپرینت-تحلیل آزمون)
" روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی دو (نحوه طراحی آزمون های چند گزینه ای) "
برگزاری کارگاه " روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی سه (تاکسونومی EMI,Fals-True,MCQ
اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 

 

IMAGE
برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش
سه شنبه, 30 مهر 1398
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش سال جاری... Read More...
IMAGE
برگزاری کارگاه " روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی سه (تاکسونومی EMI,Fals-True,MCQ
پنج شنبه, 18 مهر 1398
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بخش... Read More...
IMAGE
" روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی دو (نحوه طراحی آزمون های چند گزینه ای) "
سه شنبه, 09 مهر 1398
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی... Read More...

مدیریت مرکز مطالعات

تماس با ما

پیوند های مفید