نام و نام خانوادگی :مهدی بدیع زاده

سمت : کارشناس بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

پست الکترونیک :badizadem1@nums.ac.ir

badizadem@iran.ir

شماره تماس : 05142627523 داخلی324

  شماره نمابر: 05142627500

Image
سابقه کاری

مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت نیشابور 1377-1382

مسئول واحد امور آزمایشگاههای  شبکه بهداشت ودرمان  نیشابور 1382-1386

سرپرست اداره امور آزمایشگاههای دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1389-1396

.

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر