نام و نام خانوادگی :  دکترمحسن عظیمی نژاد  

سمت : ریاست دانشکده 

پست الکترونیک :aziminm@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627501 

  شماره نمابر: 05142627524

رزومه کاری وتحصیلی

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر