نام و نام خانوادگی : سید محمد باقر حسینی

سمت : جانشین رئیس و کارشناس امور حقوقی دانشکده

سابقه تحصیلی

فوق لیسانس حقوق وجزا

دانشجوی دکترا حقوق جزا

Image

 پست الکترونیک :hoseinimb1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627501   داخلی206

شماره نمابر: 05142627500

شماره همراه:09152345205

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر