نام ونام خانوادگی :عصمت پرداسی

پست سازمانی:کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
pardasie1@nums.ac.ir

تماس : 05142627521 داخلی 409  

شماره نمابر: 05142627506

 

سوابق تحصیلی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۷
کارشناسی بهداشت عمومی مشهد ۱۳۸۹
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۷

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر