نام ونام خانوادگی:محبوبه شفیعی

پست سازمانی:کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقا سلامت 

shafiem3@nums.ac.ir

تماس : 05142627521 داخلی 409  

شماره نمابر: 05142627506

Image
سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت وایمنی شهیدبهشتی 1397

کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشهد 1383

کاردانی بهداشت خانواده 1378

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر