نام ونام خانوادگی:رجبعلی کاهانی

پست سازمانی:مسئول بروزرسانی و طراحی سایت

سوابق تجربی

مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت ودرمان فیروزه از سال 1390 تا 1398

مسئول  طراحی وبروزرسانی سایت دانشکده از سال 1398 تا کنون

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر